CN. Th6 16th, 2024

Bộ Chính trị thông báo Bà Trương Thị Mai thôi chức Thường trực Ban Bí thư và người thay bà là đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định phân công được Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, sáng 16/5.

Tại phiên làm việc đầu tiên của Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và nghỉ công tác, theo nguyện vọng cá nhân.

Trung ương đánh giá bà Mai được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà đã có một số vi

phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những vi phạm này “ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân”. Bà Mai đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Hơn một năm trước, bà Mai được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai tại một sự kiện tổ chức ở Quốc hội tháng 5/2023. Ảnh: Media Quốc hội

Bà Trương Thị Mai tại một sự kiện tổ chức ở Quốc hội tháng 5/2023. Ảnh: Media Quốc hội

Bà Trương Thị Mai 66 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình nhưng sinh sống ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12-13, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa 10-13, Đại biểu quốc hội 6 khóa 10-15.

Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò giáo viên, từng giữ cương vị Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội khóa 12, 13.

Tháng 2/2016, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Từ tháng 4/2021, bà làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và

đến tháng 3/2023 được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm thêm chức Thường trực Ban Bí thư. Bà cũng là Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *