T4. Th6 19th, 2024

(Chinhphu.vn) – Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã thống nhất giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU QUỐC HỘI BẦU ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC- Ảnh 1.

Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII (sáng 18/5/2024), các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã đề ra.

Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU QUỐC HỘI BẦU ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC- Ảnh 2.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu

giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU QUỐC HỘI BẦU ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC- Ảnh 3.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm.

ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM sinh ngày 10/7/1957; Dân tộc Kinh; Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Tô Lâm được tuyển dụng vào Công an nhân dân từ tháng 10/1974. Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ.

Trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Tô Lâm đã từng kinh qua các chức vụ: cán bộ, Cục Bảo vệ Chính trị I, Bộ Công an; Phó trưởng Phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị III, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 7/2010 đồng chí Tô Lâm đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU QUỐC HỘI BẦU ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC- Ảnh 4.

Từ tháng 8/2010 – 4/2016: Đồng chí Tô Lâm đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 01/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Từ 4/2016 đến nay, đồng chí Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tháng 01/2021, đồng chí Tô Lâm đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó

Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *