T4. Th6 19th, 2024

Theo khoản 1, Điều 151, Luật Đất đai 2024 có 7 trường hợp người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Từ năm 2025, việc không được cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ quy định pháp lý cho đến vấn đề hành chính và kỹ thuật. Dưới đây là 7 trường hợp phổ biến mà người sử dụng đất có thể không nhận được sổ đỏ:

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại Điều 179  Luật Đất đai 2024

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại Điều 179 Luật Đất đai 2024

Không đủ điều kiện pháp lý: Một số trường hợp, người sử dụng đất không đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý để được cấp sổ đỏ, chẳng hạn như không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, không có hợp đồng mua bán đất hoặc không tuân thủ các quy định của luật đất đai.
Tranh chấp quyền sử dụng đất: Khi có tranh chấp hoặc mâu thuẫn về quyền sử dụng đất, các cơ quan chức năng thường không cấp sổ đỏ cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc giải quyết qua pháp luật.

Đất nằm trong khu vực cấm xây dựng: Có những trường hợp đất đóng trong khu vực cấm xây dựng, như khu vực dự trữ công nghiệp, dự án quốc lộ hoặc các khu vực có nguy cơ thiên tai, mà không được phép cấp sổ đỏ.
Đất nằm trong khu vực quy hoạch chưa hoàn thiện: Khi đất nằm trong khu vực đang trong quá trình quy hoạch và chưa hoàn thiện, các cơ quan chức năng thường tạm ngừng cấp sổ đỏ cho đến khi quy hoạch hoàn chỉnh và được phê duyệt.

Không đủ hồ sơ và thủ tục: Trong một số trường hợp, người sử dụng đất có thể không cung cấp đầy đủ hồ sơ và thủ tục cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp sổ đỏ từ phía cơ quan chức năng.

Sử dụng đất mà không có phép xây dựng: Khi người sử dụng đất xây dựng công trình trái phép hoặc không có phép xây dựng từ cơ quan chức năng, thì thường không được cấp sổ đỏ cho công trình đó.
Không đủ tiền thuế và phí cấp sổ đỏ: Trong một số trường hợp, người sử dụng đất không đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản thuế và phí cấp sổ đỏ, làm cho việc cấp sổ đỏ trở nên không thể.

Luật đất đai mới

Luật đất đai mới

Trên thực tế, việc không được cấp sổ đỏ có thể gây ra nhiều rắc rối và bất tiện cho người sử dụng đất, đặc biệt là khi họ muốn sử dụng đất làm tài sản thế chấp hoặc muốn chuyển nhượng đất. Do đó, việc tuân thủ các quy định pháp lý và thực hiện đúng các thủ tục là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của mọi bên.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *