T6. Th7 12th, 2024

Ngay lúc này tại Bigc Thăng Long đã xảy ra vụ cháy, rất nhiều khách hàng và nhân viên siêu thị đã kịp thời chạy ra ngoài. Chưa có thống kê về thiệt hại, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật

  

mgid:

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *