CN. Th6 16th, 2024

Chúng ta đã quen thuộc với sự liên kết chặt chẽ giữa con người và loài ong. Chúng tôi nhận ra vai trò của chúng trong việc sản xuất mật ong và thụ phấn cho nhiều loài thực vật, từ đó dẫn đến việc sản xuất ra nhiều loại thực phẩm tạo thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

"Người nuôi ong

uy nhiên, không phải ai cũng có thể điều khiển, chỉ huy đàn ong đến mức cực kỳ thân thiện với con người và tuân theo mọi mệnh lệnh của con người. Nhưng “người đàn ông có hàng nghìn con ong bao phủ lấy mình” là trường hợp cá biệt. Anh ta tự gọi mình là “Vua ong” và đã kiểm soát đàn ong hơn 30 năm.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *